ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขยายโอกาสสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ผ่านการคัดเลือก