โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี 2 - 3 ปี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี 2 - 3 ปี