ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2562-ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

ประกาศสถานที่สอบ
ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2562-ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี