การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร