การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง) ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2565 - 18 มกราคม 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2565 - 18 มกราคม 2565
ระเบียบการรับสมัคร