การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง
รับสมัครวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 5 เมษายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 5 เมษายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร