โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2562-คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2562-คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี