ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ผ่านการคัดเลือก