ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ผ่านการคัดเลือก