ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (เพิ่มเติม รอบที่ 2) และโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส. (เพิ่มเติม รอบที่ 3) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก-สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ผู้ผ่านการคัดเลือก-สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ผู้ผ่านการคัดเลือก-สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.