โครงการรับนักศึกษารอบ PORTFOLIO คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562-ระดับปริญญาตรี 4 ปี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษารอบ PORTFOLIO คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562-ระดับปริญญาตรี 4 ปี