ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ในโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์