โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประจำปีการศึกษา 2563 (กำหนดสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52))
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์