ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยนานาชาติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์