ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. (ช่วงที่ 2)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์