โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563
*คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง
*คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
*คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
*คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
*คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์