ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี และโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์