รายละเอียดและกำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (เพิ่มเติม รอบที่ 2) และโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส. (เพิ่มเติม รอบที่ 3) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รายละเอียดและกำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถ-ผู้สมัครวุฒิ ม.6
รายละเอียดและกำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถ-ผู้สมัครวุฒิ ปวส.