การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) ปีการศึกษา 2562 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร