การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ปวส.) ปีการศึกษา 2562 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - 17 ธันวาคม 2561

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - 17 ธันวาคม 2561
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร