การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - 17 ธันวาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - 17 ธันวาคม 2561
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร