การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. (ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 3 มกราคม 2562)

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร