การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาเรียนดี โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าศึกษาด้วย Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (เลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับ เท่านั้น)

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร