การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.)

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร