การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และปวส.)

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2562
ระเบียบการรับสมัคร