การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 - 4 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 - 4 ธันวาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร