การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. และอนุปริญญา

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 มีนาคม 2562

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 มีนาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร