การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.6

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร