การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 มีนาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 มีนาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร