การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทิน โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี