การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 19 มีนาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 19 มีนาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร