การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 มีนาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 22 มีนาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร