การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. (สมัครโดยตรงที่คณะ)

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562
ประกาศให้ทราบในภายหลัง