การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. (สมัครโดยตรงที่คณะ)

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร