การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร