การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ปีการศึกษา 2562- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร