การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 11 มีนาคม 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 11 มีนาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร