การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 7 มิถุนายน 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 - 7 มิถุนายน 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร