การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 - 7 มกราคม 2563

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 - 7 มกราคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร