การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร