การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์