การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี/PORTFOLIO คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี
ระเบียบการรับสมัครโควตา Portfolio