การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
*วุฒิ ม.6 รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
*วุฒิ ปวช. และ ปวส. รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร