การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี-โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี วุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี วุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี วุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6