การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563
*วุฒิ ปวส. รับสมัครถึงวันที่ 3 มกราคม 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี (ปวส.) ปีการศึกษา 2563 (รับสมัครถึงวันที่ 3 มกราคม 2563)