การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรง สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรง สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)