การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช.

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 - 10 เมษายน 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 - 10 เมษายน 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร