การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT และโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 มีนาคม 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 มีนาคม 2563
ระเบียบการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี
ระเบียบการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT
ระเบียบการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา