การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก