การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 - 6 เมษายน 2563

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 - 6 เมษายน 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร